מלאו פרטים ונציגינו יחזור אליכם עם הטבה מפנקת!


הנך מסכים לקבלת מייל\SMS פרסומי

קורס ייעוץ מס

בפיקוח מועצת יועצי המס.

קצב ההתפתחות הכלכלית בשווקים והשינויים שמתרחשים בשווקים מראים לנו כי יש צורך באנשי מקצוע מיומנים המתמחים בדיני המיסים במדינת ישראל.

מקצוע יועץ המס הינו מקצוע נדרש הן בעסקים פרטיים ובמשרדי ממשלה- כשכירים, והן כבעלי משרד עצמאי הרשאים לייצג את לקוחותיהם בפני רשויות המס.

תכנית הלימודים במכללת "כיוון" מפוקחת ע"י יועצי המס, ומכללת "כיוון" מתחייבת להכין אותך הלומד למבחנים של מועצת יועצי המס הן בחשבונאות והן במיסים עד להצלחה.

 מטרת הקורס:

הכנה לבחינות מועצת יועצי המס ולהכשיר יועצי מס בעלי ידע נרחב בחוקי המס השונים.

תנאי קבלה:

* תעודת בגרות

* מנהל חשבונות סוג 2

בוגרי 12 שנ"ל בלבד- חייבים לעמוד בבחינות נוספות כפי שיקבעו ע"י הנציבות.

 שעות הקורס:

פעמיים בשבוע במסלול בוקר/ ערב

 הערות:

* מבחני הסיווג לחשב שכר מתקיימים במקום שיקבע ע"י מועצת יועצי המס.

 תעודת הסמכה:

(לעומדים בהצלחה בדרישות ובחינות הקורס)

* תעודת גמר מטעם מכללת "כיוון"

* רישיון "יועץ מס" תוענק ע"י מועצת יועצי המס.

 נושאי הלימוד- יעוץ מס מיסים:

פרק א'- מס הכנסה

מבוא למיסים והגדרות

הכנסות, פטורים, הוצאות, פחת ותקנות, הפסדים

מיסוי יחיד, חישוב מאוחד וחישוב נפרד

תהליכי שומה, הליכי גבייה, הימנעות ממס

מיסוי השקעות בניירות ערך אצל יחידים

מיסוי תאגידים, מיסוי חברות- כללי, שותפויות

חוק עידוד השקעות הון

עידוד התעשייה רווח הון, חוק התיאומים, הוראת ניהול ספרים

חוקי מס רכוש ומס שבח

הצהרות הון, ניכויים במקור, מס מעסיקים ומס שכר

הוצאות עודפות, עבירות מיסים, זכויותיו וחובותיו של יועץ המס

שינויים בחקיקה ובפסיקה במהלך הקורס

לימוד התקנות והצווים שהוצאו מכוח הסעיפים הנ"ל, חוק יועץ המס

פרק ב'- ביטוח לאומי

עקרונות החוק, פרשנות סוגי מבוטחים, ענפי הביטוח, דמי ביטוח

 פרק ג'- מס ערך מוסף

היבטים משפטיים, תפעול, גבייה, ניהול ספרים ושומה, עבירות, חזרות

 נושאי הלימוד- יעוץ מס חשבונאות:

חובות אבודים, חובות מסופקים והלח"מ

רכוש קבוע וחישובי פחת, עקרונות חשבונאיים

הערכת מלאי ועלות המכר

התאמות עם גורמים חיצוניים, משגור, שותפויות, עסקה משותפת

בסיסי דיווח, שחזור חשבונות, הצגת דו"חות כספיים

ביקורת חשבונות, ניתוח דו"חות כספיים

קבלנים מותאם לשינויים בתקינה החשבונאית

התחייבויות שונות וחשבונות תוצאתיים בזיקה להן, הון ובעלים בחברה

 

* הלימודים על פי תוכנית מועצת יועצי המס